Jūsu privātums un datu aizsardzība

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (2022.10.01)

  1. Vai ir vērts pieņemt svarīgus lēmumus Šī Privātuma politika reglamentē www.parmainom.lv, turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”, personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principus un kārtību.
  2. Lietotāja personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu reglamentē šī Privātuma politika un, ciktāl to nereglamentē šī Privātuma politika, Lietuvas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti.
  3. Tiek uzskatīts, ka lietotāji, pasūtot pakalpojumus, ir iepazinušies ar šo konfidencialitātes politiku.
  4. Šī konfidencialitātes politika stājas spēkā no tās publicēšanas datuma Vietvietnē. Lietotāji vienmēr tiks informēti par jebkādām izmaiņām un/vai papildinājumiem Privātuma politikā, ko Vietnei ir tiesības jebkurā laikā veikt Vietnē..

PERSONAS DATI

  1. Pasūtot pakalpojumus Tīmekļa vietnē, personas sniedz nepieciešamo informāciju, piemēram, dzimšanas datus un e-pasta adresi, lai saņemtu PERSONĀLĀS ASTROLOĢIJAS pakalpojumus. Dati tiek nosūtīti uz serveriai.lt e-pasta kastītēm un gmail.com pastkastītēm. Personīgās astroloģijas tīmekļa vietne – astroloģiskās konsultācijas tiek sniegtas tikai rakstiski un pa e-pastu.
  2. Dati tiek izmantoti tikai un vienīgi personīgās astroloģijas vajadzībām un nevienam citam. Nekādi citi svarīgi dati (bankas, personas kodi, adreses utt., kas nav nepieciešami astroloģijai, netiek pieprasīti – nekad). Ja jums rodas šaubas par datu sniegšanu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar info@permainom.lv
  3. Personas, kas iegādājas rotaslietas un talismanus, norāda e-pasta adresi un piegādes adresi, un maksājumu informācija tiek apstrādāta, izmantojot PAYSERA un STRIPE sistēmas. Tīmekļa vietnei nav pieejami nekādi personas bankas, maksājumu dati.
  4. Tīmekļa vietne informē, ka tā ne bez atlīdzības, ne citādi nenodod vai neizpauž personas datus trešām personām.
  5. Tīmekļa vietnes administrators dara visu iespējamo, lai, izmantojot iekšējos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, nodrošinātu, ka Lietotāja sniegtie Personas dati ir aizsargāti pret jebkādām nesankcionētām darbībām, piemēram: nesankcionētu Personas datu pārveidošanu, izpaušanu vai iznīcināšanu, identitātes zādzību, krāpšanu, un lai Personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām.
  6. Pakalpojumu sniedzējs/vietne apņemas neizpaust trešajām personām nekādu informāciju, kas attiecas uz Klientu, Klienta sniegtajiem datiem un Klienta pasūtītajiem pakalpojumiem.